17 clădiri din municipiul Făgăraș își vor produce singure consumul de energie

0
407
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

A fost aprobată prin HCL, intenția UAT Făgăraș de depunere a proiectului ”Asigurarea consumului de energie electrică la nivelul UAT Municipiul Făgăraș prin crearea de noi capacități de producție energie din surse regenerabile” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.
Proiectul are ca obiectiv creșterea nivelului de independență energetică a UAT Făgăraș prin obținerea de energie electrică din surse regenerabile în urma implementării de investiții în sisteme fotovoltaice la nivelul a 17 puncte de consum din localitate. Cele 17 puncte de consum pot fi găsite AICI.
Valoarea totală a proiectului este de 4.997.243,05 lei, inclusiv TVA, contribuția municipiului Făgăraș fiind de 1.339.578,05 lei, care reprezintă cheltuielile neeligibile din proiect.
În cadrul proiectului se intenționează montarea a 17 centrale fotovoltaice pe acoperișul celor 17 clădiri, reprezentând puncte de consum, inclusiv instalarea de grupuri de invertoare, contoare smart-meter și cablajul necesar racordării panourilor fotovoltaice la rețea. Se propune realizarea de noi capacități de producție energie din surse regenerabile cu o putere instalată de 768 kw și a unei producții anuale de energie verde, cu ajutorul capacităților noi, în cuantum de 937.036 kwh/an, în primul an de la instalare.
Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local îl puteți consulta AICI

LĂSAȚI UN MESAJ