Primăria Șercaia are buldoexcavator nou

0
404
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

UAT Comuna Șercaia cu sediul la Șercaia, Strada Principală, nr. 82, jud. Brașov , derulează, începând cu data de 07.03.2023, proiectul ,, Dotări pentru întreținerea spațiului piscicol din comuna Șercaia,,  proiect selectat  de Asociația Păstrăvarii Făgărașului în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime  2014 -2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale. Măsura Nr.3 : Diversificarea activităţilor, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc- din cadrul implementării strategiei Asociației Păstrăvarii Făgărașului- www.pastravariifagarasului.ro. Valoarea eligibilă a proiectului este de 704.529,77 lei.
Activități care vor fi realizate și continuate după finalizarea proiectului:
– Activitatea de întreținere și amenajre a spațiului piscicol din comuna Șercaia;
– Lucrări de igienizare, taluzare, întreținere spațiu piscicol din Comuna Șercaia.
Proiectul prevede dotarea cu utilaje specifice spațiului piscicol din comuna Șercaia, proiect care va genera valoare adaugată, va genera locuri noi de muncă, prin atragerea tinerilor, promovarea inovarii prin introducerea de metode de marketing specifice unor produse curate din zona de acțiune a FLAG Păstrăvarii Făgărașului.
Achiziția realizată prin proiect va duce la protejarea bazinului hidrografic din Comuna Șercaia, în scopul dezvoltării activităților piscicole, care să devină prioritare între oportunitățile de pe piața muncii, pentru tinerii din zona de implementare a proiectului.
De asemenea achiziția este necesară pentru protejarea mediului piscicol din comună, prin activități de taluzare, curățire a vegetație și amenajare a malurilor, pâraielor și râurilor din comună.
Activitățile și obiectivele proiectului “DOTARI PENTRU ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI PISCICOL DIN COMUNA ȘERCAIA” vin să pună în practică necesitățile la nivel național și regional legate de implementarea :
– investițiilor și echipamentelor „curate”, care să ducă la sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu;
– tehnologiilor cu un nivel ridicat de protecție a mediului;
– produselor rezultate din sectorul pescăresc și nu numai.

LĂSAȚI UN MESAJ